THÔNG TIN
DOANH NGHIỆP


Công ty TNHH Toga là doanh nghiệp về thương mại data áp dụng cho dịch vụ công nghệ tài chính hoặc "FunTech"

Toga có dịch vụ tin nhắn nhanh duy nhất có mặt ở Châu Á, tên là "Yippi"

Ứng dụng của Toga bao gồm truyền thông xã hội, gọi thoại và gọi video, Định vụ, khả năng đăng khoảnh khắc, thêm các tập tài liệu tin nhắn bí mật được mã hóa. Ứng dụng này được dùng trong truyền thông xã hội, doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ. Toga cũng phát triển TogaGo, một nền tảng đặt phòng trực tuyến.

SEC Filling