IMPORMASYON TUNGKOL
SA KUMPANYA


Ang Toga Limited ay nasa linya ng negosyo ng data commerce na ginagamit sa financial technology services o "FinTech".

Ang Toga Limited ay may natatanging instant messaging services na available sa Asya at kilala sa pangalan nitong "Yippi".

Kabilang sa mga app ng Toga ang social media, voice and video calling, GPS, ang kakayahang mag-post ng mga espesyal na sandali ng buhay, idagdag pa ang secret messaging at pagpapadala ng encrypted na mga file. Ang app na ito ay ginagamit para sa social media, maliliit na mga negosyo at micro-business. Ang Toga Limited ay bumuo rin ng TogaGo, isang online booking platform.

SEC Filling