ข้อมูลบริษัท

Toga Limited อยู่ในธุรกิจการค้าดาต้า (data commerce) ซึ่งนำไปใช้ในการบริการเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ “FinTech”

Toga Limited มีบริการการส่งข้อความเร่งด่วนอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเอเชีย ชื่อว่า “Yippi ”

แอปของ Toga ครอบคลุมโซเชียลมีเดีย การโทรแบบเสียงและวิดิโอคอล GPS ความสามารถในการโพสต์ช่วงเวลาต่างๆ รวมถึงการส่งข้อความลับและการส่งไฟล์ลงรหัสป้องกัน แอปนี้มีไว้ใช้สำหรับโซเชียลมีเดีย ธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดไมโคร นอกจากนี้ Toga Limited ยังได้พัฒนา TogaGo ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจองที่พักออนไลน์ด้วย

SEC Filling